Make your own free website on Tripod.com

Kursus


Kejuruteraan dan sains mempunyai banyak kesamaan tetapi terdapat juga beberapa perbezaan yang penting. Ahli sains mengkaji keadaan alam semula jadi dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Para jurutera pula menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia. Jurutera adalah orang yang inovatif, orang yang bekerja untuk masyarakat dalam mereka cipta dan mengeluarkan alatan dan bahan keperluan. Pengajian kejuruteraan boleh menghasilkan pemikiran yang luas dan kreatif. Pelajar yang mengikuti bidang ini akan mempunyai peluang kerjaya yang baik bersesuaian dengan kehendak masa.

Kursus-Kursus yang ditawarkan

Aliran Teknik

Kursus Kejuruteraan Awam
Kursus Kejuruteraan Elektrik & Eletronik
Kursus Kejuruteraan Mekanikal

Matapelajaran yang diambil oleh pelajar aliran Teknik;

Matapelajaran Teras


1.Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Pendidikan Islam atau Pengetahuan Moral
4. Sejarah
5. Matematik


Kursus Kejuruteraan Awam

Matapelajaran Elektif

 1. Matematik Tambahan
 2. Fizik
 3. Kimia
 4. Pengajian Kejuruteraan Awam
 5. Lukisan Kejuruteraan
 6. English For Science & Technology


Kursus Kejuruteraan Elektrik & Eletronik

Matapelajaran Elektif

 1. Matematik Tambahan
 2. Fizik
 3. Kimia
 4. Pengajian Kejuruteraan Elektronik
 5. Lukisan Kejuruteraan
 6. English For Science & Technology

 


Kursus Kejuruteraan Mekanikal

Matapelajaran Elektif

 1. Matematik Tambahan
 2. Fizik
 3. Kimia
 4. Pengajian Kejuruteraan Makanikal
 5. Lukisan Kejuruteraan
 6. English For Science & Technology

 

Aliran Vokasional

Elektrik
Elektronik
Automotif
Amalan Bengkel Mesin
Kimpalan dan Fabrikasi Logam

Mata Pelajaran yang perlu diambil:

Matapelajaran yang diambil oleh pelajar aliran Vokasional;

Matapelajaran Teras
1.Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Pendidikan Islam atau Pengetahuan Moral
4. Sejarah
5. Matematik

Matapelajaran Elektif /Elektrik

 1. Lukisan Geometrik & Elektrik
 2. Teknologi Elektrik
 3. Pemasangan & Kawalan Elektrik (Amali)

Elektrik

 

Matapelajaran Elektif /Elektronik

 1. Lukisan Geometrik & Elektronik
 2. Menservis Radio dan TV (Amali)
 3. Teknologi Elektronik

Elektronik

 

Matapelajaran Elektif /Automatif

 1. Lukisan Geometrik & Automatif
 2. Teknologi Automatif
 3. Menservis & Membaiki Kenderaan (Amali)


Automatif

 

Matapelajaran Elektif/Amalan Bengkel Mesin

 1. Lukisan Geometrik ABM
 2. Teknologi Bengkel Mesin
 3. Kerja Menggegas & Memesin


Amalan Bengkel Mesin

 

Matapelajaran Elektif/Kimpalan dan Fabrikasi Logam

 1. Lukisan Geometrik & Fabrikasi
 2. Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam
 3. Kerja Kimpalan Arka & Gas


Kimpalan dan Fabrikasi Logam


Sekiranya ada cadangan sila hububgi Webmaster

Web Master

Jawatankuasa Multimedia & Dokumantasi SMTBL